Loading...

ซีลตู้อบ

ซีลยางตู้อบฟองน้ำ Sponge Oven Rubber Seals ซีลตู้อบ ตัว E   ซีลตู้อบ ตัว H   ซีลตู้อบ ตัว L   ซีลตู้อบ ตัว P   ซีลตู้อบ ตัว S ซีลตู้อบ ตัว T   ซีลตู้อบ ตัว...

ซีลตู้อบฟองน้ำ

ซีลยางตู้อบฟองน้ำ Sponge Oven Rubber Seals ซีลตู้อบฟองน้ำ ตัว E ซีลตู้อบฟองน้ำ ตัว H ซีลตู้อบฟองน้ำ ตัว L ซีลตู้อบฟองน้ำ ตัว P ซีลตู้อบฟองน้ำ ตัว S ซีลตู้อบฟองน้ำ ตัว T ซีลตู้อบฟองน้ำ ตัว U ซีลตู้อบฟองน้ำ สามเหลี่ยม ซีลตู้อบฟองน้ำ สามเหลี่ยมรู...

ซีลยางตู้อบสั่งทำ / Make to Order Oven Rubber Seals

ซีลยางตู้อบสั่งทำ Make to Order Oven Rubber Seals ซีลตู้อบตามสั่งผลิต เป็นการกำหนดค่า และขนาด ตามแบบ เพื่อทำขนาดที่มีความสอดรับการทำงานที่ใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพตรงกับการทำงานในการติดตั้ง ในการยึด ขอบชิ้นส่วนประกอบในการทำงานรูปแบบต่างๆ ในการทนสภาพแวดล้อมความร้อน รังสี สารเคมี แรงดัน แรงบีบอัด-กดทับ และการใช้งานที่พบกับการเสียดสี ประกายไฟ สะเก็ดไฟ กระแสไฟฟ้า ที่ทางอุตสาหกรรมโรงงานผู้ผลิตทางเราสามารถทำงานได้ตรงกับการใช้งานที่ท่านต้องการได้ถูกต้องมากที่สุด เพราะงานการผลิตที่มีคุณภาพต้องได้ทีมผู้เชี่ยวชาญทางเราจึงตอบรับการใช้ได้ดีมากที่สุด ซีลยางตู้อบสั่งทำ / Make to Order...

About Us

บริษัท อุตสาหกรรม Oven Seals เราก่อตั้ง ดำเนินการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อยุคปัจจุบัน ที่ต้องการสินค้าคุณภาพ และผู้ผลิตที่รวดเร็วในการผลิตชิ้นงาน เราซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการผลิตได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมาย พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เรื่องงาน ยางซีลตู้อบ ที่ทำด้วยวัตถุดิบยางธรรมชาติ เหล็ก พลาสติกวิศวกรรม งานเหล็ก  งานผลิตด้วยระบบการสังเคราะห์เพื่อสร้างยางชนิดพิเศษ ทำให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดต่อลูกค้า   เมื่อครั้ง เริ่มผลิตอุตสาหกรรมงานผลิต ซีลเครื่องอบ เพื่อการใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมการทำงาน เพื่อสนองความต้องการ ที่ต้องพบสภาวะแวดล้อมหลากหลายรูปแบบ เช่น น้ำมัน ความร้อน Continue Reading