บริษัท อุตสาหกรรม Oven Seals เราก่อตั้ง ดำเนินการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อยุคปัจจุบัน ที่ต้องการสินค้าคุณภาพ และผู้ผลิตที่รวดเร็วในการผลิตชิ้นงาน เราซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการผลิตได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมาย พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เรื่องงาน ยางซีลตู้อบ ที่ทำด้วยวัตถุดิบยางธรรมชาติ เหล็ก พลาสติกวิศวกรรม งานเหล็ก  งานผลิตด้วยระบบการสังเคราะห์เพื่อสร้างยางชนิดพิเศษ ทำให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดต่อลูกค้า

 

เมื่อครั้ง เริ่มผลิตอุตสาหกรรมงานผลิต ซีลเครื่องอบ เพื่อการใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมการทำงาน เพื่อสนองความต้องการ ที่ต้องพบสภาวะแวดล้อมหลากหลายรูปแบบ เช่น น้ำมัน ความร้อน แรงกดทับ สารเคมี น้ำ เป็นสิ่งที่กิจกรรมทุกประเภท ต้องประสบพบเจอจากการทำงานอย่างแน่นอน อาจจะต่างกันเพียงสภาพหนัก-เบา อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมงานผลิตอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง ให้การตอบรับเราเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตชิ้นงานสำหรับติด ฝาถัง ขอบตู้อบ เตาอบ ขอบบานกระจก ขอบหน้าต่าง ขอบล่าง ทำให้เราต้องการความเป็นสากล และมาตรฐาน จึงได้ปรับเปลี่ยนจากเดิม โดยก่อตั้งเป็นนาม บริษัท ขึ้นเพื่อสร้างความไว้วางใจ ในตลาดโลก ในความเป็นผู้ผลิต ซีลเตาอบ

WesternRubber