ซีลยางตู้อบตัว P

P Profile Oven Rubber Seals

การผลิตซีลยางทุกชิ้นงาน เราได้มีการรับรองในเรื่องคุณสมบัติการใช้งานเพื่อสร้างความมั่นใจ และเชื่อมั่นในตัวสินค้า ซีลตู้อบตัว P ที่เราดำเนินการผลิตให้มีมาตรฐานการทำงานต้องตรงกับการใช้งานที่ลูกค้าต้องการ และนอกจากเรายังมีแม่พิมพ์ที่พร้อมลดค้าใช้จ่ายในการ ทำแม่พิมพ์สำหรับการไหลยาง ทำให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายที่เบาลงในการสั่งทำสินค้า ซีลตู้อบตัว P และยังได้รับการทำงานที่ตรงกับหน้าที่ในความแข็ง ทนสภาพแวดล้อมในการทำงาน 100% ที่ทำให้ไม่เกิดปัญหาในระกลไกลการทำงานร่วมตัวซีล P

ซีลยางตู้อบตัว P / P Profile Oven Rubber Seals

ในงานด้านผลิต น้ำดื่ม – อาหาร ที่ต้องการใช้ ซีลยางเพื่อการติดตั้งขอบตู้ จำเป็นที่จะต้องใช้ เนื้อยางที่มีคุณสมบัติ ความเด่นของ ยาง ซิลิโคน( silicone ) ซึ่งเป็นยางสังเคราะห์ มีความเป็น Food Grade ซึ่งสามารถสัมผัสอาหารได้ ถูกน้ำได้ นิยมใช้ในอุสาหกรรมการทำขนม น้ำและอาหาร ยางตัวนี้จะมีความเด่นในเรื่อง ทนความร้อน สารเคมี แรงกระแทก สามารถที่จะคืนตัวได้ดี ที่เรียกตามการใช้งานว่า ซีลยางตู้อบ และยังมีชื่อเรียกตามการใช้งานได้อีกหลายรูปแบบ เช่น ยางตัวอี ยางตัวดี ยางตัวยู ซึ่งจะเรียกโดยร่วมว่า ซีลยางโปรไฟล์ ต้องเลือกเนื้อยาง ชนิดกับเกรดให้เหมาะสมกับการใช้งาน จึงได้ผลรับที่ดี

  • ยางซีลเตาอบ ทนความร้อน
  • ยางซีลเตาอบ กันความร้อน
  • ยางซีลเตาอบ ทนอุณหภูมิสูง
  • ยางซีลเตาอบ กันอุณหภูมิสูง
Tagged :

WesternRubber