ซีลยางตู้อบตัว S

S Profile Oven Rubber Seals

การหาซีลตู้อบตัว S ตามการใช้งานที่ต้องหาการผลิตที่มีคุณภาพ และต้องมีประสิทธิภาพสินค้าที่ต้องทนอุณหภูมิการใช้งานได้ตรงตามหน้าที่ อีกทั้งยังต้องการคุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องการให้มีอยู่ในคุณสมบัติยาง ไม่ว่าจะเป็น สารเคมีเคมี ตัวทำละลาย กรด ด่าง แก๊ส ที่เป็นสิ่งที่มีการกดกร่อน หรือทำลายประสิทธิภาพของเนื้อยางได้ทั้งสิ้น จึงต้องใช้งานคุณสมบัติการผลิตของทางเราที่มีคุณภาพ สอดรับกับระบบงาน และมีการรับรองการทำงาน ที่มีซีลตัว S พร้อมผลิตตามความต้องการขนาดที่มีรายแบบ มากพอต่อความต้องการซีล

ซีลยางตู้อบตัว S / S Profile Oven Rubber Seals

ขั้นตอนการคัดสรร การผลิตมีความสำคัญทำให้ ได้ซีลยางเตาอบ ตู้อบ ที่ผลิตออกมาได้อย่างมีคุณภาพ และผ่านการทดสอบ พร้อมที่จะออกใบรับรองสินค้า ให้แก่ลูกค้าที่สนใจ ซีลยาง ทำให้มีความมั่นใจในสินค้า ที่จะนำไปติดตั้งขอบตู้อบ หรือขอบประตู หน้าต่าง ในการใช้งานจะอยู่เนื้อยางที่เราได้จัดผลิต ที่มีการเพิ่ม สารเคมี ทำให้ยางทนความร้อน ระดับ 80 องศาเซลเซียส จนถึง 316 องศาและ มีความนิ่ม แข็ง แตกต่างกันออกไป พร้อมแบ่งชนิดการใช้งาน ในความเป็น Food Grade และแบบใช้งานด้านทั่วไปในการติดขอบ

  • ซีลเตาอบ กันลามไฟ
  • ซีลเตาอบ ขอบประตู
  • ซีลเตาอบ กันควันไฟ
  • ซีลเตาอบ ขอบฝาถัง
Tagged :

WesternRubber