ซีลยางตู้อบฟองน้ำ ตัว L

L Profile Sponge Oven Rubber Seals

มาตรฐานงานการผลิต เป็นมาตรฐานที่เรายึดหลักเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององกรเพื่อทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการผลิตสินค้า ซีลตู้อบฟองน้ำตัว L คุณภาพตรงตามการทำงานที่ต้องการใช้งานตามคุณสมบัติยางที่ต้องการ เราจึงพร้อมบริการจัดทำตามสินค้าตัว L ที่ท่านเลือกและการตกลงเพื่อหาคุณสมบัติในตัวเนื้อยางซีลจากการผลิต เพื่อให้ได้ตรงกับสภาพแวดล้อมในการนำไปติดตั้งขอบ โครงสร้าง และชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์ในการทำงาน เราพร้อมให้ความรู้การแนะนำตลอดจนงานบริการสั่งทำชนิดเกรดพิเศษที่ต้องการใช้

ซีลยางตู้อบฟองน้ำ ตัว L / L Profile Sponge Oven Rubber Seals

ยางซิลิโคน Silicone เป็นยางที่เรียกใช้เป็นอันดับ หนึ่งในการใช้งานด้านอุสาหกรรมด้าน อุปโภค บริโภค เพราะเป็นยางที่ไม่เกิดอันตรายใดๆกับสิ่งที่สัมผัสโดน เป็นเนื้อยางที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยคุณสมบัติทางเคมี นิยมใช้ในรูปแบบ ซีลยางซิลิโคน e-profiles ด้วยความเป็น Food Grade และความทนทานต่ออุณหภูมิสูง และยังสามารถเรียกอีกชื่อว่า ซีลยางตู้อบ ซีลขอบเตาอบ การใช้งานด้านซีลยางยังมีวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อการเลือกใช้งานตามความเหมาะสม นอกเหนือจากยาง ซิลิโคน Silicone ยังมียางอื่นๆได้แก่ NR,NBR,EPDM,CR, ที่สามารถนำไปใช้งานตามความเหมาะสมที่ลูกค้าใช้งาน “ซีลยาง”

  • ซีลเครื่องอบ ทนกรด
  • ซีลเครื่องอบ ทนด่าง
  • ซีลเครื่องอบ ทนน้ำมัน
  • ซีลเครื่องอบ ทนตัวทำละลาย
  • ซีลเครื่องอบ ทนก๊าซ
  • ซีลเครื่องอบ ทนสารเคมี
Tagged :

WesternRubber