ซีลยางตู้อบ ตัว D

D Profile Oven Rubber Seals

ผู้ผลิตสินค้า ซีลยางตู้อบ คุณภาพ ที่พร้อมจำหน่ายตามการใช้งานที่ต้องการ ซีลยางตู้อบ ตัว D ที่เป็นลักษณะโดยเฉพาะกับความต้องการที่นิยมใช้งานในอุตสาหกรรมเครื่องจักร ประเภท ประตู ห้อง ตู้ เตา ที่ต้องการความปลอดภัยในการไม่เกิดการรั่วซึม ของน้ำ อากาศ สารเคมี ออกมาในบริเวณที่ทำการติดตั้ง ซีล เพราะความสำคัญในการใช้งาน และหน้าที่ในการปิดช่องว่างกันสิ่งต่างๆ ที่สำคัญนั่นเนื้อของซีลยางจะต้องมีความแข็งเหนียว ทนทานต่อ ระบบการทำงานที่จากการใช้ การเปิดปิด การรับแรงกระแทก

ซีลยางตู้อบ ตัว D / D Profile Oven Rubber Seals

ผลิตซีลตู้อบ สำหรับอุตสาหกรรมด้านการอบ ไม่ว่าจะเป็น โลหะ ไม้ อาหาร น้ำ ที่ท่านจะนำไปติดตั้งสวมขอบประตูตู้อบ เพื่อป้องกันความร้อน สารเคมี ที่อาจซึมผ่าน ซีลยางที่เสื่อมคุณภาพ หรือไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ดูแล เพราะคุณสมบัติซีลยางตู้อบ จะต้องทนต่อความร้อนตั้งแต่ 80 – 316 องศาเซลเซียส ทนต่อการกดทับจากการเปิด-ปิด ตู้อบซึ่งยางจะต้องขึ้นตัวได้ดีไม่เกิดรอยรั้ว และทนต่อการฉีดขาด โดยเนื้อยางประเภทนี้ มีตั้งแต่ ยางNR ยางEPDM ยางsilicone ยางCR ยางNBR อยู่ที่อุตสาหกรรมท่านพบเจอกับการใช้งานด้านใด ปัจจัยอะไรบ้างในระบบที่ใช้งาน จึงจะเลือกซีลตู้อบได้เหมาะสมกับการนำไปใช้

  • ซีลยางเตาอบ ทนความร้อน
  • ซีลยางเตาอบ กันความร้อน
  • ซีลยางเตาอบ ทนอุณหภูมิสูง
  • ซีลยางเตาอบ กันอุณหภูมิสูง
Tagged :

WesternRubber