ซีลยางตู้อบสี่เหลี่ยม รู

Tube Square Oven Rubber Seals

ความสำคัญในการแยกรูปแบบของซีลโปรไฟล์ คือเพื่อในการเลือกใช้งานที่เหมาะสมให้มีความสอดรับในการทำงาน การติดตั้งของการใช้งาน เช่น ซีลตู้อบสี่เหลี่ยมรู เป็นยางที่ใช้งานในการติดตั้งการรับแรงจากการทำงานของระบบ หรือการใช้งานติดตั้งสำหรับเครื่องจักรในการป้องกันน้ำมัน สารเคมี การบีบอัด เสียดสี จากระบบกลไกล เราจึงมีการผลิตและพัฒนาเพื่อทำซีลยางรองรับการใช้งานรูปแบบในการทำงานต่างๆ ที่ต้องใช้คุณสมบัติให้มีความตรงกับงานจากอุณหภูมิ สารเคมี แรงดึง ต่างกันออกไปตามสภาวะที่ใช้งาน

ซีลยางตู้อบสี่เหลี่ยม รู / Tube Square Oven Rubber Seals

ขอแนะนำสินค้าด้านซีลยางทนความร้อนสูง ตัวยางที่ทางเราได้เพิ่มสารเคมีและสูตร compound ทำให้ตัวอย่าง มีคุณภาพที่สูงขึ้น และได้ดำเนินการรับรองมาตรฐานสำหรับการใช้งาน ขอบตู้อบ และยังทำชนิด ด้านซีลยางตู้อบเพื่อฝ่ายด้านการผลิตอาหารและน้ำดื่มที่ต้องการยางที่มีคุณสมบัติเป็น Food grade ทำให้ปัจจุบัน มีความต้องการ ซีลยางตู้อบ เนื้อยาของทางเราที่สูงมากด้วยคุณสมบัติความเป็น Food Grade และยังมีระยะจุดทนความร้อนสูงได้นาน และทนต่อแรงกระแทกคืนรูปได้เป็นอย่างดี จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

  • ซีลยางเครื่องอบ ฟู้ดเกรด
  • ซีลยางเครื่องอบ FDA
  • ซีลยางเครื่องอบ แปรรูปอาหาร
  • ซีลยางเครื่องอบ ผลไม้
  • ยางซีลเครื่องอบ Food Grade
  • ยางซีลเครื่องอบ สัมผัสอาหาร
  • ยางซีลเครื่องอบ แปรรูปสัตว์น้ำ
Tagged :

WesternRubber