ซีลยางตู้อบฟองน้ำ สามเหลี่ยมรู

Tube Triangle Sponge Oven Rubber Seals

ความชำนาญการผลิตสินค้า ยางซีลฟองน้ำ สามเหลี่ยม มีรูกลางต้องมีความรูปในการทำแม่พิมพ์ เพื่อกำหนดค่าของความกว้างและขนาดที่ต้องการใช้ เราจึงมีสินค้ายางฟองน้ำสามเหลี่ยมให้มีการเลือกขนาดตามที่เราสามารถผลิตให้ลูกค้าที่ต้องการ เพราะเรามีบริการแม่พิมพ์ที่สามารถดำเนินการจัดทำตามความต้องการใช้งานได้อย่างลงตัว ที่ท่านสามารถกำหนดค่าความยืดหยุ่น ความแข็ง ของตัวซีลยางฟองน้ำได้ ที่ทำให้ใช้งานทนต่อสภาพอากาศ ทนต่อสภาวะการทำงานที่ใช้งาน ที่ต้องการความต้านทานต่ออุณหภูมิความร้อน ระบบไกลในการติดตั้งขอบส่วนต่างๆร่วม เพราะการทำงานคือสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตงานย่อมต้องเข้าใจความต้องการ

ซีลยางตู้อบฟองน้ำ สามเหลี่ยมรู / Tube Triangle Sponge Oven Rubber Seals

ข้อแนะนำในการติดตั้งนั้นลูกค้าอาจจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องติดกับวัตถุใดขนาดของซีลตู้อบหรือซีลยางมีขนาดเท่าใดเพื่อในการเลือกใช้ในการติดตั้ง พอดีกับ ตู้ที่ต้องการนำไปดำเนินการปิดร่องไม่ให้เกิด  ร่องรอยการรั่วซึมหรือการส่งผ่านจากความร้อนในตู้อบ และที่สำคัญนั้น  อาจจะต้องมีการ  ติดตั้ง  เหล็กล็อคด้วยเหล็กหรือกาวอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการยึดให้ตัวสินค้าจีนตู้อบมีความเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นทำให้ฟรีที่ติดตั้งตามขอบมีความเหนียวและการใช้งานที่ลงตัว

  • ซีลยางเครื่องอบ ทนกรด
  • ซีลยางเครื่องอบ ทนด่าง
  • ซีลยางเครื่องอบ ทนน้ำมัน
  • ซีลยางเครื่องอบ ทนตัวทำละลาย
  • ซีลยางเครื่องอบ ทนก๊าซ
  • ซีลยางเครื่องอบ ทนสารเคมี
Tagged :

WesternRubber