ซีลยางตู้อบฟองน้ำ สี่เหลี่ยม

Square Sponge Oven Rubber Seals

ความพิเศษและสาเหตุที่เลือกเราให้เป็นผู้จัดทำสินค้ายางซีล สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยมาตรฐาน และการประกอบกิจการด้านการผลิตยางมาอย่างยาวนาน หลายสิบปีจนและด้วยเทคโนโลยีที่นำเข้ามาในกระบวนการผลิตทำให้ทันสมัยและรวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งานที่มีแม่พิมพ์ ขนาดพร้อมดำเนินการผลิต ซีลตู้ ซีลเตาอบฟองน้ำ สี่เหลี่ยมที่มีคุณภาพสูงในกระบวนการใช้งาน ในการติดตั้งเพื่อรับแรง กันการเสียดสี การยืดหยุ่น แรงดึง ได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด อีกทั้งเป็นงานที่กำหนดสูตรให้มีความแข็ง-นิ่มได้ตามต้องการในการทำงานที่ดี

ซีลยางตู้อบฟองน้ำ สี่เหลี่ยม / Square Sponge Oven Rubber Seals

วิธีใช้งานของยางนั้นเป็นวิธีใช้งานที่ไม่ยุ่งยากและง่ายแต่สิ่งที่สำคัญและเป็น ปัจจัยเหล่านั้นคือควรจะเลือกชนิดและเกรดคุณสมบัติของตัวอย่างที่จะนำไปใช้ให้ตรงหลักและถูกต้องตามคุณสมบัติที่ท่านต้องการใช้ในการเลือกใช้ตั้งแต่แผ่นยาง ซีลยางตู้อบ หรือบินยางเตาอบ  และซีลยางขอบแบบต่างๆ  เช่น  ซีลยางตัว E  ซีลยางตัว ยู  ซีลยางตัวดี  ซีลยาง  Profile  อยู่ที่การนำไปใช้ติดตั้งงานรูปแบบใด จะเหมาะสมกับหน้าที่ ที่จะต้องการนำไปใช้งานในการทำงาน

  • ซีลยางเครื่องอบ ทนความร้อน
  • ซีลยางเครื่องอบ กันความร้อน
  • ซีลยางเครื่องอบ ทนอุณหภูมิสูง
  • ซีลยางเครื่องอบ กันอุณหภูมิสูง
Tagged :

WesternRubber