ซีลยางตู้อบฟองน้ำ ตัว U

U Profile Sponge Oven Rubber Seals

งานการผลิตซีลยางฟองน้ำ เป็นงานที่อุตสาหกรรมของเรา มีการทำในทุกวัน เพราะเป็นงานที่มีความต้องการที่สูง เราจึงพร้อมทำยางฟองน้ำรูปแบบต่างๆ ซีลยางฟองน้ำตัว U ก็เป็นอีก 1 ที่ทางเราให้ความสำคัญอย่างมากพอเป็นงานที่ต้องการศัยความรู้ที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองการทำงาน ให้มีความเด่นมากที่สุดกว่าเจ้าผลิตสินค้าซีลยางอื่นๆ เพราะนอกจากตัว U ยังอาจจะต้องมีสูตรเพื่อสนองต่อสภาพการทำงานที่ต้องมีความสมเหตุ-สมผล ที่จะทำให้การใช้งานมีความ โดดเด่น ในการป้องกันความร้อน การร่อง การรับแรงจากการทำงาน หรือทนสภาพน้ำมัน

ซีลยางตู้อบฟองน้ำ ตัว U / U Profile Sponge Oven Rubber Seals

สิ่งสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมผู้ผลิตยางมีการพัฒนาเครื่องจักรและการนำหรือการสั่งเครื่องจักรและพัสดุติดเพิ่มเติมนั่นก็คือความต้องการในยุคปัจจุบันที่มีการใช้ยางเป็นส่วนประกอบของปัจจัยหลายๆสิ่งมากยิ่งขึ้นและต้องการคุณสมบัติเด่น ที่มากกว่าเดิมในการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  ซึ่งซีลยางเทปร่อนพิเศษนั้นนิยมจะใช้คุณสมบัติเนื้อยางซิลิโคนผึ้งมาทำเป็นซีลยางตู้อบ  หรือ CR เตาอบหรือที่เรียกในอุตสาหกรรม  ทั่วโลกว่าซีลยางโปรไฟล์ ซึ่งเป็นชนิด โดยรวมในการ  เรียกชื่อ  ของยางที่มีลักษณะคล้ายตัวอักษรของภาษาสากล

  • ซีลยางเครื่องอบ กันลามไฟ
  • ซีลยางเครื่องอบ ขอบฝาถัง
  • ยางซีลเครื่องอบ กันลามไฟ
  • ซีลยางเครื่องอบ ขอบประตู
Tagged :

WesternRubber