ซีลยางตู้อบฟองน้ำ


Sponge Oven Rubber Seals


ซีลตู้อบ ตัว E

 


ซีลตู้อบ ตัว H

 


ซีลตู้อบ ตัว L

 


ซีลตู้อบ ตัว P

 


ซีลตู้อบ ตัว S


ซีลตู้อบ ตัว T

 


ซีลตู้อบ ตัว U

 


ซีลตู้อบ สามเหลี่ยม

 


ซีลตู้อบ สามเหลี่ยมรู

 


ซีลตู้อบ สี่เหลี่ยม

 


ซีลตู้อบ สี่เหลี่ยมรู

 


ซีลตู้อบ โอริงคอร์ด

 


ซีลตู้อบ ตัว D

 


ซีลตู้อบ ตัว D

 


รายละเอียดสินค้า

พร้อมผลิต จัดจำหน่ายตามลักษณะแม่พิมพ์ และกำหนดเนื้อซีลตัน ที่ลูกค้าต้องการใช้ในอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมด้านการผลิต การอบ ที่ต้องเผชิญต่อสภาวะความร้อน สารเคมี แรงดัน น้ำ ซึ่งเป็นอุปสรรคจะทำให้คุณสมบัติของสินค้า ที่ทางเราผลิต เกิดการเสื่อมสภาพ หรือลดประสิทธิภาพ การใช้งาน จึงจำเป็นต้องทราบถึงระบบงานของทางลูกค้า เพื่อให้ทางอุตสาหกรรมได้ทำการแนะนำ ซีลเนื้อตัน ตู้อบ ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม จะทำให้ลูกค้าใช้งานได้ตรงประเภท ( ซีลตู้อบ / Oven Seals )

WesternRubber